Chi Nei Tsang - massage van de buikorganen

De technieken die gebruikt worden bij de behandeling van de buik vinden hun oorsprong in de Taoïstische orgaanmassage. Letterlijk betekent Chi Nei Tsang het bewerken van de energie van de organen.

Energieblokkades in de organen resulteren in knopen in de buik en vervolgens ook elders in het lichaam. De oorzaak van blokkades ligt overwegend in negatieve emoties. Andere oorzaken zijn stress, operaties, toxinen, slechte voeding en slecht houding (denk aan het voortdurend krom zitten achter een computer).

Chi Nei Tsang is een diepe, directie toepassing om knopen en blokkades in de organen, fascia, bloedvaten, zenuwbanen en lymfe los te maken. Via deze directe benadering wordt een rechtstreekse confrontatie gecreëerd die emoties en overtuigingen aan het licht brengt. De intentie is bewustzijn brengen.

 

Deze behandeling wordt altijd uitgevoerd in combinatie met een voetreflex behandeling.